200 yếu tố quan trọng về từ khóa website xếp hạng google

200 yếu tố quan trọng về từ khóa website xếp hạng google

Để website của bạn có mặt trong top đầu của Google thì Google việc sử dụng rất nhiều yếu tố để đánh giá xếp hạng các website. Theo thống kê có khoảng hơn 200 yếu tố mà Google sử dụng. Một số yếu tố xếp hạng được chính Google công bố còn lại là do đúc kết kinh nghiệm mà thành. Dưới đây là bản danh sách đấy đủ của các yếu tố xếp hạng mặc dù vẫn còn những yếu tố gây tranh cãi.

 

1. Từ khoá có trong các thẻ tiêu đề.Các yếu tố từ khóa
2. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu các thẻ tiêu đề.
3. Từ khóa có trong tên miền Root (ví dụ keyword.com).
4. Từ khoá có ở bất cứ nơi nào trong Tag Headline H1.
5. Từ khóa có trong liên kết nội bộ nội bộ.
6. Từ khoá có trong backlink.
7. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu thẻ H1
8. Từ khoá xuất hiện trong 50-150 từ đầu tiên.
9. Từ khoá có trong Subdomain.
10. Từ khóa có trong URL Profile.
11. Từ khóa có trong URL Folder.
12. Từ khóa có trong các thẻ tiêu đề khác (h2 – h6).
13. Từ khoá có trong thẻ Alt (hình ảnh).
14. Từ khoá được lặp lại trong các văn bản HTML.
15. Từ khoá có trong Tên ảnh (ví dụ keyword.jpg)
16. Từ khoá có trong thẻ in đậm.
17. Mật độ từ khoá theo công thức (# Từ khóa ÷ Tổng)
18. Từ khoá có trong MARC Danh sách các trang.
19. Từ khoá có trong tham số truy vấn của trang.
20. Từ khoá có trong thẻ in nghiêng.
21. Từ khóa có trong Meta Description Tag.
22. Từ khoá có trong phần mở rộng tập tin trên trang.
23. Từ khoá có trong thẻ comment trong HTML.
24. Từ khoá có trong Keywords Meta Tag.

 

Yếu tố không phải từ khóa


1. Sự tồn tại của nội dung, nội dung độc.các yếu tố không phải từ khóa
2. Trang web phải luôn được làm mới.
3. Sử dụng liên kết nội.
4. Lịch sử thay đổi nội dung (thường những thay đổi đã được thực hiện)
5. Sử dụng link out trên trang.
6. Tham số truy vấn trong URL so với Định dạng URL tĩnh.
7. Tỷ lệ của code/ văn bản trong HTML.
8. Sự tồn tại của thẻ Meta Description.
9. HTML Validation đạt chuẩn W3C
10. Sử dụng của các yếu tố Flash (hoặc các plug-in nội dung)
11. Sử dụng quảng cáo trên trang
12. Sử dụng Google AdSense (cụ thể) trên trang

 

Yếu tố về liên kết


1. Từ khoá Tập trung vào Anchor Text từ các liên kết bên ngoài11 yếu tố về liên kết
2. Liên kết phổ biến(số lượng / chất lượng của các liên kết bên ngoài)
3. Đa dạng của các nguồn liên kết.
4. Trang web đáng tin cậy
5. Trao đổi liên kết.
6. Sự khác biệt so với các nguồn liên kết bên ngoài
7. Từ khoá Tập trung vào Anchor Text từ các liên kết nội bộ
8. Vị trí của thông tin trong hệ thống trang web.
9. Phổ biến liên kết trong liên kết nội bộ.
10. Số lượng và chất lượng của Liên kết Nofollow
11. Tỷ lệ phần trăm Liên kết follow và nofollowed trên trang

 

Các yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản


1. Độ tin cậy dựa trên liên kết từ những tên miền tin cậyCác yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản
2. Link phổ biến của Domain Dựa trên một thuật toán liên kết lặp đi lặp lại
3. Liên kết đa dạng dựa trên số lượng/nhiều tên miền gốc liên kết
4. Liên kết từ các nguồn uy tín, có cùng chủ đề.
5. Thời gian phát triển / sự thiếu hụt của liên kết đến Domain
6. Liên kết từ tên miền với truy cập bị hạn chế (edu, gov, mil)
7. Tỷ lệ phần trăm Dofollow vs Nofollowed tới Domain

 

Các yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản


1. Cấu trúc trang web của tên miền (cấu trúc và hệ thống phân cấp)29 yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản
2. Sử dụng liên kết đến các trang web có uy tín, đáng tin cậy / Pages
3. Đăng ký tên miền dài hạn
4. Đăng ký tên miền đã có lịch sử ( nó đã đăng ký được bao lâu)
5. Thời gian vận hành của Server/Hosting
6. Thông tin Hosting (host trên máy chủ / c-block)
7. Đăng ký tên miền hoặc thay đổi Quyền sở hữu
8. Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google News
9. Sử dụng XML Sitemap (s)
10. Quyền sở hữu tên miền (người đăng ký tên miền và lịch sử của họ)
11. Đăng ký tên miền với Google Local
12. Tên miền “khuyến khích” (trích dẫn văn bản của tên miền)
13. Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google Blog Search
14. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của các tên miền trong mục Yahoo!
15. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong DMOZ.org
16. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Wikipedia
17. Sử dụng Feeds trên Domain
18. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Lii.org
19. Đăng ký tên miền với Google Webmaster Tools
20. Kích hoạt chức năng “tăng cường tìm kiếm hình ảnh ” của Google
21. Sử dụng Giấy chứng nhận bảo mật trên Domain
22. Hiệu lực của thông tin được liệt kê từ tên miền đăng kí
23. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Google Knol
24. Sử dụng Công cụ Tìm kiếm của Google trên Domain
25. Sử dụng Google AdSense trên Domain
26. Sử dụng Google AdWords cho Quảng cáo đối với Domain
27. Alexa Rank Domain
28. Compete.com xếp hạng của Domain
29. Sử dụng Web Apps Hosted của Google trên Domain

Truyền thông xã hội / Các yếu tố đồ thị xã hội dựa trên Xếp hạng
1. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang DeliciousCác yếu tố đồ thị xã hội dựa trên Xếp hạng
2. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang StumbleUpon
3. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Twitter
4. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang LinkedIn
5. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Facebook
6. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang MySpace

Các yếu tố dữ liệu sử dụng xếp hạng
1. Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm Trang / URL chính xácCác yếu tố dữ liệu sử dụng xếp hạng
2. Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm để trang trên tên miền này
3. Truy vấn Tìm kiếm cho tên miền hoặc thương hiệu Associated
4. Sử dụng Refinement Query Post-Click vào một kết quả tìm kiếm
5. Trung bình “Thời gian trên Trang”
6. Dữ liệu từ Google SearchWiki các bầu chọn, xếp hạng, bình luận
7. Các tài liệu tham khảo / Liên kết đến tên miền trong email Gmail

Geo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố:
1. Mã quốc gia TLD của tên miền gốcGeo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố
2. Ngôn ngữ của nội dung được sử dụng trên trang web
3. Liên kết từ các miền khác mục tiêu đến Quốc gia / Vùng
4. Vị trí Địa lý địa chỉ IP máy chủ của tên miền
5. Nhắm mục tiêu theo kỹ sư của Google.
6. Geo-Mục tiêu theo hướng dẫn của Google Webmaster Tools
7. Đăng ký trang web với Google Local Quốc gia / Vùng
8. Địa chỉ trong Nội dung văn bản On-Page
9. Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain
10. Vị trí Địa lý người truy cập vào trang web
11. Geo-Tagging trang thông qua Meta Data

 

Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến trang web

 

Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của một liên kết bên ngoài


1. Tên miền bị phạt Index vì liên kết với những Web SpamCác yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của một liên kết bên ngoài
2. Google phạt xếp hạng những tên miền vì liên kết với những Web Spam
3. Liên kết có được do mua bán chứ không phải liên kết tự nhiên
4. Tên miền có chứa số lượng lớn các link của Web Spam
5. Tên miền không kiếm được những link có độ trusted cao

 

Yếu tố xếp hạng (những điều mà bạn không nên làm, hoặc không nên để xảy ra với bạn)


1. Che đậy với độc hại / thao tác Intent37 yếu tố không nên sử dụng khi làm SEO
2. Liên kết mua từ những liên kết môi giới
3. Liên kết từ trang Web Sites Spam / Pages
4. Dấu User Agent
5. Server downtime thường xuyên & không thể truy cập được
6. Sử dụng những text ẩn / nền
7. Liên kết từ các tên miền tới các Web Sites Spam / Pages
8. Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text Trang
9. Che dấu Địa chỉ IP
10. Ẩn văn bản bên ngoài khu vực trang hiển thị
11. Chứa quá nhiều tham số động trong URL
12. Quá nhiều liên kết từ các trang web trong cùng địa chỉ IP C-Block
13. Chiến dich Bait-and-Switch (301’ing một phần triệu trang…)
14. Nhồi nhét từ khóa trong các văn bản On-Page
15. Ẩn văn bản bằng CSS (display: none) Styling
16. Nhồi nhét từ khóa trong các Tiêu đề Tag
17. Nhồi nhét từ khóa trong URL
18. Liên kết thu từ thao tác Widget / Badge Chiến dịch
19. Dấu đoạn JavaScript / Rich Detection
20. Che đậy bị phát hiện bởi Cookie
21. Liên kết mua từ những Thư mục chất lượng thấp
22. Quá nhiều liên kết từ các trang web cùng chủ đăng kí sở hữu
23. Liên kết Trang Web Sites Spam / Pages
24. Liên kết đến Domain Web Sites Spam / Pages
25. Liên kết đạt được từ các chiến dịch mang tính lan truyền rộng rãi
26. CloakingChe đậy nội dung với người dùng.
27. Lạm dụng Tối ưu hóa Liên kết nội bộ Anchor trong văn bản
28. Liên kết từ những anchor text nhảy cảm.
29. Liên kết mua từ những tên miền cũ & Chuyển hướng
30. URL quá dài
31. Sử dụng từ khoá-chứa nhiều anchor text liên kết nội bộ trong Footers
32. Nhồi nhét từ khóa trong Meta Description Tag
33. Link Acquisition f-rom Buying Domains and Adding Links
34. Việc sử dụng quá mức Nofollow trong Liên kết nội bộ.
35. Xây dựng liên kết từ các forum (chữ kí, profile, vv…)
36. Title Tag quá dài
37. Nhồi nhét từ khóa trong Keywords Meta Tag

web chuẩn từ khóa seo, url chuẩn seo, thiết kế web url chuẩn seo