Lập trình ứng dụng Mobile App
Các ứng dụng di động đã trở thành một phần không thể tách rời của chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp cũng như cách mà họ muốn phục vụ khách hàng của họ. Với điều này, sự cần thiết của các dịch vụ phát triển ứng dụng di động đang tăng lên tất cả thời gian.
Phát triển mobile app
Sau đó tiến hành quá trình tạo hoặc tạo một ứng dụng di động để chạy trên các nền tảng điện thoại di động khác nhau, tất cả đều có các quy tắc, quy định và yêu cầu riêng của họ. Một điều mà mọi người thường bỏ qua là sự phát triển ứng dụng trên điện thoại di động không giống như phát triển ứng dụng web, thường có xu hướng tận dụng các tính năng độc đáo mà một thiết bị di động cụ thể cung cấp.
Lập trình ứng dụng mobile app
Tư vấn và thiết kế các ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng: iPhone, iPad , Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry, Uber app, Grab app, mạng xã hội, thực tế ảo, game mobile,... Tích hợp phần mềm hiện có của doanh nghiệp lên smartphone và máy tính bảng, tích hợp các hệ thống viễn thông, truyền hình,...