Chính sách quyền riêng tư học bằng lái xe ô tô

Chính sách quyền riêng tư học bằng lái xe ô tô

Ứng dụng VinaJapan cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ ứng dụng VinaJapan. Việc sử dụng ứng dụng VinaJapan được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ.

1. Thông tin nào được thu thập?

Ứng dụng VinaJapan thu thập thông tin khi bạn đăng nhập trên ứng dụng. Thông tin bao gồm họ tên và email của bạn (nếu có).

2. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Các thông tin được thu thập đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến ứng dụng, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại trên ứng dụng . Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

3. Thông tin Top điểm cao của bạn được chia sẻ với ai?

Đây là 1 cuộc thi bằng lái xe chuyên mục top điểm cao trong mỗi kỳ thi bằng lái xe của các học viên sẽ được vinh danh, không phải sử dụng vào mục đính quảng cáo hành vi nào khác

4. Bạn cần xoá thông tin tài khoản?

Nếu bạn cần xóa tài khoản bạn có thể đăng nhập vào tài khoản sau đó vào phần tài khoản có mục xóa tài khoản mà bạn muốn xóa, hoặc có yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản/xoá dữ liệu tài khoản, chúng tôi sẽ xoá toàn bộ thông tin tài khoản của bạn, hoặc ẩn danh thông tin tài khoản của bạn để dữ liệu đó sẽ không còn khả năng định danh bạn.

Mọi yêu cầu đóng tài khoản, hoặc xoá thông tin tài khoản, xin gửi thông tin về email: vinajapanmenkyo@gmail.com.

5. Liên lạc với chúng tôi

Mọi thắc mắc hay yêu cầu trợ giúp, xin gửi về email: vinajapanmenkyo@gmail.com

Các tin tiếp theo

Chính sách quyền riêng tư học bằng lái xe ô tô

Ứng dụng VinaJapan cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ ứng dụng VinaJapan.

VinaJapan