Master Pro là Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp được Công ty phần mềm HOSCO phát triển. Phần mềm bán hàng Master Pro áp dụng các công nghệ 4.0 mới nhất hiện nay như công nghệ đa nền tảng, công nghệ điện toán đám mây. Master Pro áp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Bán hàng, Kế toán bán hàng, Kho, Nhân sự và CRM (Giải pháp quan hệ khách hàng).