Thiết kế app giao đồ ăn nhanh

Thiết kế app giao đồ ăn nhanh

App giao đồ ăn nhanh của Msoft tốt nhất, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy nhà hàng và gọi đồ ăn. Mục tiêu của chúng tôi phát triển thiết kế app giao đồ ăn nhanh là tổ chức một tìm kiếm sản phẩm thuận tiện và một menu trực quan. Bây giờ đặt món ăn tại nhà. Mục đích của ứng dụng của chúng tôi là chỉ ra cách web có thể tối ưu hóa quá trình này nhiều nhất có thể và làm cho nó không chỉ thuận tiện mà còn với giao diện người dùng cean đẹp mắt và khả năng truy cập.

Giới thiệu về app giao đồ ăn nhanh

thiết kế app giao đồ ăn nhanh

Sơ đồ giao diện app giao đồ ăn nhanh

giao đồ ăn nhanh

Thiết kế hệ thống

Tìm kiếm sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và các yếu tố ý nghĩa trong thiết kế là điều tôi muốn đồng ý. conlours, phông chữ, biểu tượng ... và mọi pixel đều đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cảm xúc mối quan hệ với người dùng.

Các thành phần app giao đồ ăn nhanh

thiết kế giao đồ ăn nhanh

Tìm kiếm sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và các yếu tố có ý nghĩa trong thiết kế là điều tôi muốn hoàn thành. Màu sắc, phông chữ, biểu tượng ... và mỗi pixel đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ tình cảm với người dùng.

Các chức năng trang app giao đồ ăn nhanh

app giao đồ ăn nhanh

Màn hình trang chủ

app giao đồ ăn nhanh

Màn hình home, search, sản phẩm, tài khoản

Thiết Kế App Giao Đồ Ăn Nhanh Tích Hợp Website Chuẩn Seo

App giao đồ ăn nhanh của Msoft tốt nhất, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy nhà hàng và gọi đồ ăn. Mục tiêu của chúng tôi phát triển thiết kế app giao đồ ăn nhanh là tổ chức một tìm kiếm sản phẩm thuận tiện và một menu trực quan.

Thiết kế app giao đồ ăn nhanh