Privacy Booking

Privacy Booking

Gym Booking là ứng dụng đặt lịch trực tuyến dành cho lĩnh vực gym. Hội viên sau khi ký và đăng nhập tài khoản trên ứng dụng. Hội viên sẽ Chọn địa điểm, thời gian giờ tập trong tuần và huấn luyện viên, các HLV sẽ đến tập luyện cùng bạn, mọi lúc, mọi nơi!

Chức năng đặt lịch tập

1. Hội viên chọn địa điểm lịch tập
2. Hội viên chọn khóa dịch vụ 
3. Chọn ngày giờ tập trong tuần
4. Chọn huấn luyện viên
5. Đặt lịch thành công
6. Đổi lịch tập
7. Xóa lịch tập
8. Shop mua hàng

Privacy Booking

Gym Booking là ứng dụng đặt lịch trực tuyến dành cho lĩnh vực gym. Hội viên sau khi ký và đăng nhập tài khoản trên ứng dụng. Hội viên sẽ Chọn địa điểm, thời gian giờ tập trong tuần và huấn luyện viên, các HLV sẽ đến tập luyện cùng bạn, mọi lúc, mọi nơi!

Privacy Booking