Thiết kế web nội thất và xây dựng

Thiết kế web nội thất và xây dựng

Những chức năng cơ bản của gói thiết kế website kiến trúc - nội thất - xây dựng tại thiết kế web chuẩn seo.

Giao diện người xem web

thiết kế website nội thất


Trang quản trị web
Trang chủ    
 
Giới thiệu    / Thêm, Sửa, Xóa
Giới thiệu chung    
Năng lực, đội ngũ nhân sự    
Thêm các mục khác (không giới hạn)    
 
Sản phẩm (Có thể đồng bộ với phần mềm bán hàng)    Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm sản phẩm 1     
Nhóm sản phẩm 2    
Nhóm sản phẩm N (thêm không giới hạn)    
Nhóm sản phẩm con (không giới hạn cấp con)     
Nhóm sản phẩm thứ N (thêm không giới hạn)     
Chi tiết sản phẩm     


Dịch vụ    Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm dịch vụ 1    
Nhóm dịch vu 2    
Nhóm dịch vụ N    
 
Tin tức    
 

Sự kiện & khuyến mãi    
 
Tuyển dụng    
 
Nhóm tin N    
 
Tư vấn & Hỏi đáp    Thêm, Sửa, Xóa
Đặt câu hỏi    
 
Trả lời câu hỏi    
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQs)    
 
Các trang phụ    Thêm, Sửa, Xóa
Công trình    
 
Giải pháp    
 
Thêm các trang khác    
 
Đặt mua hàng & Giỏ hàng    
Thêm, Sửa, Xóa
Đặt mua sản phẩm    
 
Danh sách sản phẩm đã mua    
 
Thanh tóan, in hóa đơn, gửi email    
 
Khách hàng (có thể đồng bộ với CRM)    Thêm, Sửa, Xóa
Đăng ký thành viên    
Thông tin tài khoản    
 
Thống kê và chương trình kinh doanh    
 
Sitemap    
 
Liên hệ    Xem, Trả lời, Xóa

thiết kế web ngành xây dựng, thiết kế web cơ khí, công ty thiết kế web cơ khí