Cách đặt thẻ h1 và h2

Cách đặt thẻ h1 và h2

Cách Tối ưu thẻ h1 h2 h3 h4 hiệu quả nhất Có 6 loại thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6. Nghĩa là H1 là header lớn nhất và H6 là header nhỏ nhất.

Một giới thiệu sơ về cách đặt thẻ H


H1 : Nội dung chính bạn muốn đề cập, chứa từ khoá bạn cần SEO (mỗi page chỉ nên có một H1).
H2 : Mô tả ngắn ngọn nội dung chính, có từ khóa bạn SEO (Không lên lặp quá 5 lần ).
H3 : Mô tả ngắn ngọn nội dung liên quan (không nên lặp quá 7 lần)
H4 : Không lặp quá 10 lần
H5 : không nên lặp quá 15 lần
H6 : không nên lặp quá 20 lần.

Mình thì chỉ quan tâm thẻ H1 và H2 còn máy cái sau mình chẳng thấy nó ở chỗ nào cả :D
Tuy nhiên, topic này mình muốn bàn đến cách đặt thẻ như thế nào? Ae cho ý kiến? Ae share cho ít kinh nghiệm nào?

Ví dụ như thẻ H1 thì dành cho title bài viết thì ok rồi.
Có thời điểm mình còn đặt thẻ H1 vào một title bên trong bài viết :D Mình định đặt cả thẻ H2 vô đó, liệu như thế có hợp lý không nhỉ?
Cái thẻ H2 trở đi thì mình check các trang gần như ít site nào đặt lắm và H3, H4.. thì chạ hiểu ở đâu luôn. Thường thẻ H2 là các title của widget plugin, hoặc không thì là đặt kiểu chèn code vào site hay đặt ở footer
AE góp ý thêm nào ???