Thiết kế web cơ khí máy móc

Thiết kế web cơ khí máy móc

Thiết kế web cơ khí chuẩn seo google giúp doanh nghiệp bán hàng hiệu quả với cấu trúc quản trị website tiện ít, dễ sử dụng

Giao diện người xem web

Trang chủ    
 
Giới thiệu    / Thêm, Sửa, Xóa

Giới thiệu chung    
Năng lực, đội ngũ nhân sự    
Thêm các mục khác (không giới hạn)    


Sản phẩm (Có thể đồng bộ với phần mềm bán hàng)    / Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm sản phẩm 1    
Nhóm sản phẩm 2    
Nhóm sản phẩm N (thêm không giới hạn)    
Nhóm sản phẩm con (không giới hạn cấp con)   -> Nhóm sản phẩm thứ N (thêm không giới hạn)     
Chi tiết sản phẩm 

    
Dịch vụ    /Thêm, Sửa, Xóa
Lắp đặt    
Sửa chữa    
Bảo hành    
 
Tìm kiếm    Thêm, Sửa, Xóa
Tìm kiếm theo danh mục     
Tìm kiếm theo sản phẩm     
Tìm kiếm theo giá tiền     

Tin tức    


Tin tức cùng nghành    
 
Tuyển dụng    
 
Nhóm tin N    
 
Tư vấn & Hỏi đáp    Thêm, Sửa, Xóa
Đặt câu hỏi    
Trả lời câu hỏi    
Các câu hỏi thường gặp (FAQs)    


Khách hàngThêm, Sửa, Xóa
Khách hàng 1    
Khách hàng 2    
Khách hàng...N (Thêm khách hàng không giới hạn)    


Đặt mua hàng & Giỏ hàng    Thêm, Sửa, Xóa
Đặt mua sản phẩm    
Danh sách sản phẩm đã mua    
Thanh tóan, in hóa đơn, gửi email    
 
Khách hàng (có thể đồng bộ với CRM)    Thêm, Sửa, Xóa
Đăng ký thành viên    
Thông tin tài khoản    
Thống kê và chương trình kinh doanh    
 
Hỗ trợ online    Thêm, Sửa, Xóa
Số Hotline     
Yahoo     
Skype     
Tiện ích     
Tỷ giá     
Giá Vàng     
Chứng khoán     
Sitemap    
 
Liên hệ    Xem, Trả lời, Xóa

Thiết kế web cơ khí chuẩn seo, thiết kế web cơ khí tại hà nội