Đo lường Chiến dịch PPC của bạn

Đo lường Chiến dịch PPC của bạn

Nếu bạn định đầu tư thời gian và tiền bạc vào một chiến dịch trả cho mỗi nhấp chuột (PPC), điều quan trọng là phải biết nó thành công như thế nào. May mắn thay, các công cụ PPC làm cho nó dễ dàng để đo lường thành công của bạn.

Làm cách nào để Đo lường Thành công của Chiến dịch PPC?


Nếu bạn định đầu tư thời gian và tiền bạc vào một chiến dịch trả cho mỗi nhấp chuột (PPC), điều quan trọng là phải biết nó thành công như thế nào. May mắn thay, các công cụ PPC làm cho nó dễ dàng để đo lường thành công của bạn. Bởi vì có rất nhiều số liệu có thể được sử dụng tuy nhiên, bạn có thể cần một số giúp đỡ trong việc biết bắt đầu từ đâu.

Mặc dù có một mảng số liệu mà bạn có thể đang xem xét, có một vài điểm chính cần thiết để phân tích chiến dịch PPC tốt.

Điểm chất lượng: Đây là những gì Google sử dụng để đo lường mức độ liên quan của từ khoá so với quảng cáo của bạn. Các yếu tố được tính đến điểm chất lượng là tỷ lệ nhấp chuột, độ liên quan của từ khoá đến việc tìm kiếm và chất lượng của trang đích.

Điểm chất lượng tốt cũng là yếu tố chính quyết định xếp hạng tìm kiếm của quảng cáo cũng như số tiền bạn phải trả cho mỗi nhấp chuột.

Tỷ lệ Nhấp chuột: Đây có lẽ là số liệu được theo dõi tích cực nhất khi nói đến quảng cáo PPC. Điều này là do nó giúp bạn xác định điểm chất lượng và cũng bởi vì tỷ lệ nhấp chuột kém có thể là dấu hiệu cho thấy bạn hoặc từ khóa hoặc quảng cáo PPC của bạn (hoặc cả hai) cần một số công việc.

Tỷ lệ Chuyển đổi: Vì mục tiêu cuối cùng của chiến dịch PPC là chuyển đổi (khiến mọi người mua từ bạn), bạn sẽ muốn theo dõi tỷ lệ chuyển đổi của mình. Nếu bạn nhận được số nhấp chuột cao thông qua chuyển đổi nhưng chuyển đổi thấp thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy quảng cáo của bạn hấp dẫn nhưng trang đích của bạn không phân phối.

Chi phí mỗi chuyển đổi: Quảng cáo PPC có thể đưa bạn cho khách hàng mới, nhưng bạn phải mất bao nhiêu tiền để có được khách hàng mới đó? Nếu chiến dịch của bạn có chi phí nhiều hơn bạn kiếm được từ bất kỳ khách hàng mới nào mà bạn thu hút, thì đó không phải là tiền đã chi tiêu tốt. Mặt khác, bạn có thể thu được lợi nhuận từ chiến dịch PPC nhưng có lẽ nó không phải là một lợi nhuận lớn như các nỗ lực tiếp thị khác. Bằng cách theo dõi chi phí mỗi chuyển đổi, bạn có thể làm việc để cải thiện các chiến dịch PPC của mình trong tương lai để giảm chi phí này và cải thiện kết quả kinh doanh.

Chi tiêu lãng phí: Số liệu này về cơ bản trái ngược với tỷ lệ chuyển đổi - đó là số tiền mà bạn chủ yếu bỏ đi vì mọi người đang nhấp vào quảng cáo của bạn và sau đó không chuyển đổi. Một cách để giảm thiểu chi tiêu lãng phí là tạo các từ khoá phủ định - nghĩa là ngăn không cho quảng cáo của bạn hiển thị khi những từ không liên quan nhất định được sử dụng trong truy vấn tìm kiếm.

Mỗi nhà tiếp thị đều có mục tiêu riêng và những mục tiêu này thậm chí có thể khác nhau giữa các chiến dịch. Bước đầu tiên là làm quen với các công cụ đo PPC và sau đó xác định số liệu nào quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn hoặc cho chiến dịch cụ thể của bạn.

Đừng đợi cho đến khi kết thúc một chiến dịch nhất định để theo dõi kết quả của bạn, mà phải theo dõi chúng trong suốt thời gian của chiến dịch. Điều này sẽ cho bạn cơ hội để thực hiện những thay đổi và cải tiến trên đường đi và tối đa hóa cơ hội thành công của bạn.

Nếu bạn định đầu tư thời gian và tiền bạc vào một chiến dịch trả cho mỗi nhấp chuột (PPC), điều quan trọng là phải biết nó thành công như thế nào. May mắn thay, các công cụ PPC làm cho nó dễ dàng để đo lường thành công của bạn.

Chiến dịch PPC, công cụ đo PPC, phân tích chiến dịch PPC tốt